"Joka toiselle kuoppaa kaivaa, se itse siihen lankeaa."